Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål


Informasjon fra DES-klubben i Kongsberg

 
Nyheter

DES-Norge tilbyr alle medlemsklubber en egen informasjonsside etter denne malen som du ser eksempel på her, men også med noe muligheter til egen utforming. 
Klubben er selv ansvarlig for å holde sin informasjonsside oppdatert. Unngå opplysninger/ informasjon som raskt kan bli uaktuelle/ misvisende/ uriktige. 
Send tekst og bilder som vedlegg til en e-post til Web-ansvarlig.

Denne plassen er forbeholdt klubbens nyeste informasjon: ledige leiligheter, årsmøter, osv.

[ Til toppen ]


Informasjon

Det var nylig fratrådt banksjef i Kongsberg Sparebank (nå DnB NOR) som i 1984 tok initiativet til å stifte De Eldres Bospareklubb i Kongsberg (DES-Kongsberg). Sparebanken hadde i mange år vært kommunens bankforbindelse, og var godt klar over at det var lite tilgjengelig tomter nær sentrum for bygging innenfor boligbyggelagstenkningen. Boligsamvirket gjennom Kongsberg Boligbyggelag (KBBL) var i utvikling i byen, men det var ingen spesielle tiltak fra kommunens eller KBBLs side i å skape et bofellesskap for ”de over 60” på den tiden. Sparebanken tok imidlertid initiativet til et samarbeid med kommunen for å se på muligheten for å fremskaffe sentrale tomter, noe man klarte ved dette initiativet.

Ved stiftelsen og etablering av vedtekter ble det i samarbeid med Sparebanken etablert en spareordning på kr. 200 pr. måned for medlemmer, en oppsparing av egenkapital – til kjøp i selvstendige borettslag etablert av DES-Kongsberg tilrettelagt for ”de over 60”.

[ Til toppen ]


Borettslag

Gjennom bankens profilering fikk DES-Kongsberg opp en akseptabel medlemsmasse som viste interesse for konseptet, og stiftelsen stod for bygging og etablering av det første borettslaget under paraplyen ved Gamlegrenda Borettslag I etablert i 1987.

 

Borettslaget består av 24 enheter, hvorav 23 boenheter med størrelse fra 72 – 82 m2. Den 24. enheten er borettslagets ”Senter” med stor stue innredet for selskaper og samvær med fullt utstyr kjøkken i tillegg til gjesteværelse med bad/toalett. Gjesteværelset m/2 senger er for fri benyttelse til gjester av beboerne, mens stue/kjøkken kan benyttes av beboerne til felles aktiviteter, til den enkelte beboer for et symbolsk beløp til egne familiefester, men leies også ut til enkle festligheter.

Tomten som ble ervervet ligger langs Numedalslågens bredd rett syd for sentrum og tilfredsstilte alle behov for nærhet til sentrum og butikker med ca. 900 meters avstand. Borettslaget består av 5 bygninger i to etasjer, hvorav underste etasje har Lågen få meter fra stue/terrasse. Anlegget har 12 carporter og 12 parkeringsplasser.

 

Imidlertid ble det reist noe kritikk over at leilighetene i det første borettslaget var for stort for enslige, noe DES-klubben tok hensyn til da de gikk i gang med neste prosjekt: Garaas Borettslag, også i 1987.

Her ble det lagt inn noen mindre enheter på rundt 45 m2 blant de til sammen 16 boenhetene. Boenhetene består av kjedede eneboliger og bygg med flere enheter i to etasjer med relativt beskjedent opplegg for garasje/parkering. Beliggenheten er øst for sentrum med kort avstand til sentrum.
I dagens boligmarked har det vist seg at de minste leilighetene allikevel ikke er så populære eller lette å selge.

 

 

Det siste byggeprosjektet DES-Kongsberg etablerte var ved Gamlegrenda Borettslag II i 1992, også det ved Lågens bredd bare 100 meter nord for det første borettslaget.

 Det ideelle hadde vært å koble disse to borettslagene sammen, men en privat eiendom som ligger i mellom gjorde dette ikke mulig. Dette borettslaget består av kun 10 boenheter i to etasjer.

Alle tre borettslag har enten innført IN-ordningen eller løst ut felles gjeld med et koordinert opplegg for individuell sletting av gjelden.

Ingen av de tre borettslagene ble etablert med noen form for subsidiering, slik at boenhetene selges i dag til markedspris.

Et problem som fremkommer fra de to minste borettslagene ved hvert års generalforsamling i DES-klubben er hvordan de skal klare å bemanne et styre, og særlig få valgt en styreleder. Ved så små borettslag som 10 og 16 enheter oppstår det et praktisk og økonomisk problem, dels ved at beboerne blir tildels svært gamle – sammen – og dels at de ikke er mange nok til økonomisk å klare å kjøpe alle de tjenester som et slikt borettslag trenger med økende alderssammensetning.

[ Til toppen ]


Byggeplaner

Kongsberg by og Kongsberg Kommune er svært opptatt av hvordan den skal forholde seg til behovet for boliger og leiligheter for å tiltrekke seg et stadig økende antall ansatte i Kongsberg Næringspark. Et kjent forhold er at voksne midt i livet ønsker å flytte ned fra de store husene i byens omkrets og til mindre hus med noe mer nærhet til sentrum, og det viser seg at en del mennesker ønsker en form for bofellesskap i denne fasen også. For å analysere dette, og se på hvilke ønsker folk og familier hadde, ble det iverksatt et kommunalt prosjekt kalt ”Bolig for Livet” i 2009-2010. Formålet var å gjennomføre en stor undersøkelse for å kartlegge behovene for ulike aldersgrupper, og DES-Kongsberg deltok i denne styringsgruppen som bestod av utbyggere, KBBL og grupper av interessenter. Et synlig resultat av undersøkelsen var nærhet til sentrum og en generell aversjon mot å bli assosiert med senior/eldreboliger – dessverre!

DES-Kongsberg har i en rekke år ikke sett mulighet for å etablere flere borettslag i tråd med konseptet til DES-systemet av flere grunner, men den viktigste er at det ikke finnes tilgjengelige tomter av en størrelse som kreves med rimelig nærhet til byens sentrum.

[ Til toppen ]


Vedtekter

Klubbens vedtekter settes inn her.

[ Til toppen ]


Innmelding

Her får du alle nødvendige opplysninger vedrørende innmelding i klubben.

Odd A Olsen, Gamle Gomsrudv. 14, 3616 Kongsberg. Mobil: 920 60176

De senere år har medlemsmassen vært stabil på rundt 140-150 medlemmer med naturlig avgang og jevnt tilsig av nye medlemmer. Fortsatt er DnB NOR med bl.a. sin Eiendomsavdeling en nær samarbeidspartner og medlem av styret. Alle tre borettslagene har rimelig god økonomi, og enhetene er til dels svært godt vedlikeholdt.

[ Til toppen ]


Styre

Her kan styret presenteres i tekst og bilder.

[ Til toppen ]


Adresser

Her kan det være naturlig med en opplisting av alle adresser av interesse for medlemmene (forretningsførere, borettslag, boligkontor osv.).

[ Til toppen ]

 
Historikk

Det var nylig fratrådt banksjef i Kongsberg Sparebank (nå DnB NOR) som i 1984 tok initiativet til å stifte De Eldres Bospareklubb i Kongsberg (DES-Kongsberg). Sparebanken hadde i mange år vært kommunens bankforbindelse, og var godt klar over at det var lite tilgjengelig tomter nær sentrum for bygging innenfor boligbyggelagstenkningen. Boligsamvirket gjennom Kongsberg Boligbyggelag (KBBL) var i utvikling i byen, men det var ingen spesielle tiltak fra kommunens eller KBBLs side i å skape et bofellesskap for ”de over 60” på den tiden. Sparebanken tok imidlertid initiativet til et samarbeid med kommunen for å se på muligheten for å fremskaffe sentrale tomter, noe man klarte ved dette initiativet.

Ved stiftelsen og etablering av vedtekter ble det i samarbeid med Sparebanken etablert en spareordning på kr. 200 pr. måned for medlemmer, en oppsparing av egenkapital – til kjøp i selvstendige borettslag etablert av DES-Kongsberg tilrettelagt for ”de over 60”.

[ Til toppen ]

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 22.02.15 | [Hjem til DES-Norge]