Spørsmål & Svar

Arv ved ung gjennlevende ektefelle

04 Spørsmål?I sommer sendte jeg inn spørsmål som gjaldt hvordan en skal stille seg dersom gjenlevende ektefelle er f.eks. bare 30 år. Dette er noe som kan skje nå når vi er …
Les mer

Takstskjema

05 Spørsmål?Kan jeg få tilsendt prøve på hvordan et takstskjema bør se ut? Svar: 05Taksering utføres av offentlig godkjente takstmenn med særlig kompetanse innen fagfeltet. Ta kontakt med den takstmannen din DES-klubb benytter. …
Les mer

Arve ansiennitet, medlemskap?

06 Spørsmål?Hvor vanlig er det at bolig kan arves dersom medlem dør. Forutsatt at arvingen også er des-medlem?- dessuten burde også vedtekter endres slik at det er ekteparet som er medlem, og …
Les mer

Pris – Opprinnelis kostpris eller fra erhverv?

09 Spørsmål?Syns informasjonsskrift 1/2013 var bra. Skjemaet som fulgte med om PRISFASTSETTELSE VED OVERDRAGELSE AV LEILIGHET, var svært godt utformet. Har likevel et lite spørsmål vedr. dette:Skal en alltid regne opprinnelig kostpris …
Les mer

MVA på regnskapstjenester ABBL

10 Spørsmål?Vi benytter Anonymt Boligbyggelag (ABBL) som vår regnskapsfører, men er selvsagt ikke medlem av ABBL som borettslag. Vi har nå blitt klar over at denne tjenesten blir fakturert oss med MVA, …
Les mer

Vedtak om styrets ansvarfraskrivelse mulig?

11 Spørsmål?Jeg er styreleder i DE Eldres Boligklubb. Generalforsamling er avholdt. Det kom opp protest mot å ta inn i vedtak for regnskap og revisjon at styret gis ansvarsfrihet. Argumentasjonen var at …
Les mer

Prisfastsettelse ved overdragelse

12 Spørsmål?Syns informasjonsskrift 1/2013 var bra. Skjemaet som fulgte med om PRISFASTSETTELSE VED OVERDRAGELSE AV LEILIGHET, var svært godt utformet. Har likevel et lite spørsmål vedr. dette:Skal en alltid regne opprinnelig kostpris …
Les mer

Kjøpekontrakt boliger under oppføring

13 Spørsmål?Kjøpekontrakt for boliger under oppføring:Vi er nå i ferd med å inngå kjøpekontrakt med de som har meldt seg, og her sliter vi litt. Vi skulle gjerne hatt et eksempel på …
Les mer

Overdragelsespris versus indeks

14 Spørsmål?I Borettslaget sine vedtekter står følgende:Overdragelsesprisen for en andel skal ikke overstige opprinnelig innskudd + andel av nedbetalt fellesgjeld for leiligheten pluss eventuell stigning i Statistisk Sentralbyrå’s byggekostnadsindeks fra erverv til …
Les mer

Må flere enn referent skrive under?

15. Spørsmål?Det skrives referat/protokoll fra hvert styremøte som sendes til alle medlemmer av styret. Er det påkrevet at flere enn referent fra styret skriver under referatet? Ved årsberetninger og årsregnskaper skriver alle …
Les mer

Ansiennitet ved inn/ut/inn-melding

17. Spørsmål? Ansiennitet Når en person har flyttet og dermed blir strøket på ansiennitetslista. Flytter tilbake og melder seg inn.I de gamle vedtektene ble du automatisk strøket – i de nye kan du …
Les mer

Nyinnført Eiendomsskatt

18. Spørsmål?Vår kommune innfører dette året eiendomsskatt for første gang på alle boliger og hytter i kommunen. I denne anledning er det gjennomført taksering av alle eiendommer. Blant disse er et boligkompleks …
Les mer

Parkontingent, manglende samboerpakt

19. Spørsmål?  Vi har et tilfelle der to personer bor i samme hus – har betalt en «parkontingent» men ikke har samboerpakt e.l. Hvordan er det da om én av disse går …
Les mer

Kan arvinger prioriteres ved tildeling?

20. Spørsmål?  Arv. Vil et barn som fyller de kriterier vi har i vedtektene gå foran de andre på prioriteringsliste pga arv? Svar: 20 I henhold til borettslags-loven har barnet forkjøperett. Bruusgaard fikk svar …
Les mer

Fellesgjeld med videre

Spørsmål? Fellesgjeld/kasse i sameiet. Vedlegg § 3 3.2§ 3 3.2Ved fraflytting eller død skal boligen overdras gjennom styret i DES-klubben. Overdragelsesbeløpet for en andel skal ikke overstige opprinnelig kostpris, (innskudd + lån) justert …
Les mer

Nedbetaling, konsekvens lånebregning

Spørsmål?I Borettslaget sine vedtekter står følgende:Overdragelsesprisen for en andel skal ikke overstige opprinnelig innskudd + andel av nedbetalt fellesgjeld for leiligheten pluss eventuell stigning i Statistisk Sentralbyrå’s byggekostnadsindeks fra erverv til avhendelse, …
Les mer

Tvungent medlemskap etter tildeling?

Spørsmål?Må man fortsatt være medlem i DES-klubben etter å ha blitt tildelt leilighet i et DES-borettslag? Svar:Vedtektene bør være klare på at du må være medlem så lenge du er eier av en …
Les mer

Styrets kommisjon – hvor mye?

Spørsmål?Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for og selge en leilighet.Kan ikke finne noe svar på det i vedtektene. Svar: Takk for E-post vedr. salg av en leilighet i et …
Les mer

Andelsoverdragelser

Spørsmål?Jeg har fått oversendt en henvendelse fra DES- Norge til besvarelse. Da jeg både innehar konsesjon som nærings- og privatmegler har jeg en del kunnskap på området.Den problematikk som nå kommer opp, …
Les mer

Må pris knyttes til indeks?

Spørsmål?Er mulig å være medlem i DES-Norge uten å ha vedtektsfestet at en ved salg av boligen så skal prisen være knytte opp mot en indeks? Svar:Utgangspunktet er klart. Boliger i «DES systemet» …
Les mer

Mislighold

Spørsmål?Det blir noe vanskeligere for de av medlemmene som bor i DES-borettslag. Hva skal man si til disse? Nå har DES-borettslaget en paragraf 12 som omhandler mislighold hvor det i første avsnitt …
Les mer

Kontingent mangler, kan medlemmet strykes?

Spørsmål?Det er regulert i DES-klubbens vedtekter at de som får leilighet i DES-borettslag fortsatt skal være medlemmer i DES-klubben.Det vi lurer på er hvilken sanksjon vi kan bruke. Når det gjelder DES-klubbens …
Les mer

Konsekvenser manglende kontingent

Spørsmål?Det viser seg svært vanskelig å få inn medlemskontingent fra noen av våre medlemmer både fra de som bor i DES-borettslag og noen av de øvrige medlemmene i DES-klubben.Det har vi oppdaget …
Les mer

Utbetaling av oppspart kapital

Spørsmål?Når det gjelder DES-klubbens oppsparte kapital, som er forholdsvis stor.Når en leilighet blir ledig, har vedkommende beboer rett å få utbetalt sin andel av den oppsparte kapital. Er denne bestemmelsen riktig?Svar:Her er …
Les mer

Kan DES-klubb sitte i borettslagets styre?

Spørsmål?Er det vanlig at DES-klubben er representert i styret for Borettslaget?Svar:Jeg kjenner ikke til situasjonen rundt i landet, men vet at det i enkelte DES-systemer er vedtektsfestet at borettslaget skal være representert …
Les mer

Utflytting, fortsatt medlem med ansiennitet?

Spørsmål?Medlemmer som har fått tildelt leilighet i borettslaget og siden selger og flytter ut igjen. Kan de fortsatt beholde sin ansiennitet i DEB-klubben? Svar:Medlem som flytter fra leiligheten er fortsatt medlem. DEB-medlemskapet tapes …
Les mer

Etter tildeling, fortsatt medlem med møterett?

Spørsmål?Hvordan forholder det seg med medlemmer som har fått tildelt leilighet i borettslaget, skal de fremdeles være medlemmer av klubben og kunne delta på møtene? Svar:Dette er normalt regulert i vedtektene. Medlemskap i …
Les mer

Pris etter byggekostandsindeks?

Spørsmål?Kan jeg i samråd med borettslagets styre endre på forslaget til vedtekter (leilighet overdras gjennom styret i DES-klubben og pris satt etter byggekostnadsindeks)? Svar:Forslagene må behandles som vanlig på de respektives Generalforsamling. Det …
Les mer

DES-klubb eller Borettslag godkjenne?

Spørsmål?Hvem er det som i første rekke som skal godkjenne endring av vedtektene – DES klubben eller Borettslaget, og kan vedtektene tas inn hos begge? Svar:Forslagene behandles som vanlig på de respektives Generalforsamling. …
Les mer

DES-klubbens myndighet versus bank

Spørsmål?Boliglån – avdragsfrie periodeHvilken myndighet har DES-klubbens styre overfor borettslagene når det gjelder boliglån og den kontrakt som inngås i banken. Dette gjelder spesielt ved utløp av den avdragsfrie delen, hvor det …
Les mer

Utbedring

Spørsmål?Ved en befaring i vår siste overdragelse av en leilighet ble det notert at på badet bør det legges nytt belegg på gulv og ny tapet på vegger. I Taksten gjøres et …
Les mer

Pris versus indeks

Spørsmål?Vårt spørsmål er om det er mulig å være medlem i DES-Norge uten å ha vedtektsfestet at en ved salg av boligen så skal prisen være knytte opp mot en indeks? Ser …
Les mer

Styrets kommisjon ved salg

Spørsmål?Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for å selge en leilighet.Kan ikke finne noe svar på det i vedtektene. Svar:Som du ser av forslag til vedtekter skal “salg av bolig …
Les mer

Førsterett

Spørsmål?De eldres Boligklubb har nå en bolig som er ledig for salg.Det er to forskjellige ektepar som har skrevet seg på liste som interessert i å kjøpe boligen.Det er ikke avklart hvem …
Les mer

Arv $3.1d

Spørsmål?Det er §3.1 d) ang arv.Skal det være slik at barn av beboere i  Borettslaget kan arve leilighet etter sine foreldre, da blir det vanskelig for oss medlemmer som står på venteliste …
Les mer

Prisforskjell ved tilvalg bedre kvalitet

Spørsmål?Nye leiligheter er snart klare for innflytting i vårt DES-borettslag. En kjøper har valgt tilvalg på bedre kvalitetet for kr 100.000.- Naboleiligheten er kjøpt etter standard fra utbygger.Hva er forskjellen i pris …
Les mer

Utbedret skade, verdi?

Spørsmål?Ved en befaring i vår siste overdragelse av en leilighet ble det notert at på badet bør det legges nytt belegg på gulv og ny tapet på vegger. I Taksten gjøres et …
Les mer

Pris versus Indeks

Spørsmål?Vårt spørsmål er om det er mulig å være medlem i DES-Norge uten å ha vedtektsfestet at en ved salg av boligen så skal prisen være knytte opp mot en indeks? Ser …
Les mer

Kommisjon

Spørsmål?Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for å selge en leilighet.Kan ikke finne noe svar på det i vedtektene. Svar:Som du ser av forslag til vedtekter skal “salg av bolig …
Les mer

Førsterett

Spørsmål?De eldres Boligklubb har nå en bolig som er ledig for salg.Det er to forskjellige ektepar som har skrevet seg på liste som interessert i å kjøpe boligen.Det er ikke avklart hvem …
Les mer

Forutsatt medlemskap etter tildeling?

Spørsmål?Må man fortsatt være medlem i DES-klubben etter å ha blitt tildelt leilighet i et DES-borettslag? Svar:Vedtektene bør være klare på at du må være medlem så lenge du er eier av en …
Les mer

Utleie før innflytting

Spørsmål?Det gjelder kjøp av en andelsleilighet. Vedkommende har fått tilbud om kjøp av leilighet i et nystartet boligkompleks. De vil gjerne kjøpe. Men kan ikke flytte inn før om ca. 2 år.Er …
Les mer

Argumenter for medlemskap DES

Spørsmål?Fra et av våre borettslag er det kommet spørsmål om nødvendigheten av at vi er tilsluttet som medlem i DES-Norge. Finnes det gode argumenter som kan brukes i diskusjonen, ber vi om …
Les mer

Arv

Spørsmål?Jeg har arvet en DES-leilighet etter min mor, men jeg mangler to år på å oppfylle kravet til alder i følge   vedtektene.Min mann som også er DES-medlem, oppfyller kravet til alder. Vil …
Les mer

Få tilbake ansiennitet?

Spørsmål?Jeg har tidligere vært medlem av DES-klubben, men meldte meg ut av klubben for noen år siden.Vil jeg kunne få tilbake min gamle ansiennitet når jeg nå melder meg inn igjen? Svar:Nei.Et medlem …
Les mer

Borettslag som andelseier?

Spørsmål?Jeg finner ikke i Lov om borettslag at borettslaget kan være eiere av andeler i eget borettslag.Er det anledning til dette? Svar:Borettslaget eier bygningsmassen, noe som kommer klart til syne når man drøfter …
Les mer

Forutsetning – leilighet i bruk?

Spørsmål? Er det mulig å legge inn i vedtektene til des-klubben forutsetninger om at leiligheten skal være i bruk og at den må selges når det foreligger et klart tilfelle av permanent …
Les mer

Medlem etter tildeling?

Spørsmål? Må man fortsatt være medlem i DES-klubben etter å ha blitt tildelt leilighet i et DES-borettslag? Svar: Vedtektene bør være klare på at du må være medlem så lenge du er eier …
Les mer

Ansiennitet

Spørsmål?Jeg har tidligere vært medlem av DES-klubben, men meldte meg ut av klubben for noen år siden.Vil jeg kunne få tilbake min gamle ansiennitet når jeg nå melder meg inn igjen? Svar: Nei.Et …
Les mer