Ekeberg-Bekkelaget

DES-klubben Ekeberg-Bekkelaget

De Eldres boligSpareklubb for Bydel 7 Ekeberg/Bekkelaget, ble stiftet i 1986.

Informasjon

DES-klubben Ekeberg/Bekkelaget

DES står for De Eldres Boligspareklubb som har formålet: Å arbeide for å skaffe medlemmene nye eldreboliger, og blant sine medlemmer å utpeke nye andelshavere til ledige leiligheter i de borettslag som DES-klubben har medvirket til dannelse av»

DES-Klubben Ekeberg/Bekkelaget ble opprettet 1986 og har for tiden i underkant av 200 medlemmer.

Klubben forvalter leilighetene ved Holtet Borettslag. Borettslaget består av 18 leiligheter.

Det er to forhold som skiller DES-klubbens boliger fra andre leiligheter:

  • De er forbeholdt klubbens medlemmer
  • De omsettes ikke til markedspris, men en regulert pris, se avsnitt om prisregulering nedenfor.

Medlemskap:

For å kunne søke om medlemskap må du ha fylt 40 år og ha en tilknytning til området. Vedtektene sier:

«Ektefeller, samboer og enslige over 40 år må tegne individuelt medlemskap i DES- klubben Ekeberg/Bekkelaget så lenge de bor eller har vært bosatt på Ekeberg/ Bekkelaget, eller har særskilt tilknytning til bydelen».

Du må ha fylt 67 år for å kunne søke på og få tildelt en av leilighetene.

Regulerte priser:

Idéen bak DES-klubben er å kunne tildele boligene til en gunstig pris basert på opprinnelige byggekostnader. I vedtektene står det:

«Pris avgjøres ved takst, og som grunnlag bruker man opprinnelig kjøpesum (innskudd pluss andel / fellesgjeld), siste kjøpesum pluss stigning i konsumentprisindeksen fra kjøpsdato, samt dokumenterte påkostninger minus slitasje».

Leilighetene ligger nå i prisområdet 1,7 til ca. 2,4 millioner. Til denne prisen kommer en avgift på inntil 1,75 % av kjøpesummen til DES-klubben Ekeberg/Bekkelaget.

Når du ikke lenger har behov av å bo i leiligheten går den tilbake til DES-klubben. Den blir taksert og tilbys et annet medlem ifølge vedtektene. Du får betalt i henhold til taksten.

Når kan du eventuelt få tildelt leilighet?

Vedtektene sier: «Boligen tildeles av klubbens styre etter ansiennitet og minstealder. Ansiennitet for tildelning av bolig, beregnes fra innmeldingsdato i DES-klubben. Videre er det en forutsetning for tildeling at medlemmet er minst 67 år. Ved lik ansiennitet foretas tildeling etter alder».

Det er DES-klubbens styre som sørger for at ledig leilighet annonseres og fordeles til søker som står på tur i henhold til vedtektene.

Det varierer sterkt hvor mange som til enhver tid er interessert i en leilighet som legges ut for salg, det har naturligvis sammenheng med hvor det enkelte medlem er i livet. Det er langt fra alle medlemmer som noen gang kjøper en av disse leilighetene.

Litt om boligene på Holtet:

De enkelte andelshaverne danner Holtet Borettslag.  Borettslaget står for den daglige driften.

Borettslaget består av 18 leiligheter. Leilighetene er i utgangspunktet identiske, men endringer er gjort i flere av dem.

Boligarealet er på 73 kvadratmeter BRA, bruksarealet. Leiligheten inneholder entre, bad, kjøkken, stue og to soverom. Leilighetene i annen etasje har en balkong på 9 kvadratmeter. I første etasje er det utgang til hage. I tillegg kommer boder tilknyttet leiligheten og i felles bod-anlegg.

Det er heis, med kapasitet til rullestol opp til leilighetene i annen etasje.

Det er felles biloppstillingsplass i parkeringshuset og gjesteparkering utenfor.

Tilknyttet borettslaget ligger Holtet Seniorsenter, som huser mange aktiviteter rettet spesielt mot eldre beboere i området.

Se egen hjemmeside:

http://www.villaholtet.no

Ta kontakt med oss på ved å bruke Kontaktskjema litt lenger ned på siden hvis du vil melde deg inn, eller ønsker mer informasjon.

Vedtekter

Se eller last ned vedtekter for klubben under.

Kontakt

=

Styret

Styreleder:
Anne-Grethe Hammarbäck90 53 46 40
Styremedlemmer:
Jan Ragnar Eriksson
Lars-Kristian Berg
Terje Johansen