Spørsmål & Svar

Takstskjema

05 Spørsmål?Kan jeg få tilsendt prøve på hvordan et takstskjema bør se ut? Svar: 05Taksering utføres av offentlig godkjente takstmenn med særlig kompetanse innen…

Arve ansiennitet, medlemskap?

06 Spørsmål?Hvor vanlig er det at bolig kan arves dersom medlem dør. Forutsatt at arvingen også er des-medlem?- dessuten burde også vedtekter endres slik…

MVA på regnskapstjenester ABBL

10 Spørsmål?Vi benytter Anonymt Boligbyggelag (ABBL) som vår regnskapsfører, men er selvsagt ikke medlem av ABBL som borettslag. Vi har nå blitt klar over…

Prisfastsettelse ved overdragelse

12 Spørsmål?Syns informasjonsskrift 1/2013 var bra. Skjemaet som fulgte med om PRISFASTSETTELSE VED OVERDRAGELSE AV LEILIGHET, var svært godt utformet. Har likevel et lite…

Overdragelsespris versus indeks

14 Spørsmål?I Borettslaget sine vedtekter står følgende:Overdragelsesprisen for en andel skal ikke overstige opprinnelig innskudd + andel av nedbetalt fellesgjeld for leiligheten pluss eventuell…

Ansiennitet ved inn/ut/inn-melding

17. Spørsmål? Ansiennitet Når en person har flyttet og dermed blir strøket på ansiennitetslista. Flytter tilbake og melder seg inn.I de gamle vedtektene ble du…

Nyinnført Eiendomsskatt

18. Spørsmål?Vår kommune innfører dette året eiendomsskatt for første gang på alle boliger og hytter i kommunen. I denne anledning er det gjennomført taksering…

Fellesgjeld med videre

Spørsmål? Fellesgjeld/kasse i sameiet. Vedlegg § 3 3.2§ 3 3.2Ved fraflytting eller død skal boligen overdras gjennom styret i DES-klubben. Overdragelsesbeløpet for en andel skal…

Nedbetaling, konsekvens lånebregning

Spørsmål?I Borettslaget sine vedtekter står følgende:Overdragelsesprisen for en andel skal ikke overstige opprinnelig innskudd + andel av nedbetalt fellesgjeld for leiligheten pluss eventuell stigning…

Andelsoverdragelser

Spørsmål?Jeg har fått oversendt en henvendelse fra DES- Norge til besvarelse. Da jeg både innehar konsesjon som nærings- og privatmegler har jeg en del…

Mislighold

Spørsmål?Det blir noe vanskeligere for de av medlemmene som bor i DES-borettslag. Hva skal man si til disse? Nå har DES-borettslaget en paragraf 12…

Utbetaling av oppspart kapital

Spørsmål?Når det gjelder DES-klubbens oppsparte kapital, som er forholdsvis stor.Når en leilighet blir ledig, har vedkommende beboer rett å få utbetalt sin andel av…

Pris etter byggekostandsindeks?

Spørsmål?Kan jeg i samråd med borettslagets styre endre på forslaget til vedtekter (leilighet overdras gjennom styret i DES-klubben og pris satt etter byggekostnadsindeks)? Svar:Forslagene…

DES-klubbens myndighet versus bank

Spørsmål?Boliglån – avdragsfrie periodeHvilken myndighet har DES-klubbens styre overfor borettslagene når det gjelder boliglån og den kontrakt som inngås i banken. Dette gjelder spesielt…

Utbedring

Spørsmål?Ved en befaring i vår siste overdragelse av en leilighet ble det notert at på badet bør det legges nytt belegg på gulv og…

Pris versus indeks

Spørsmål?Vårt spørsmål er om det er mulig å være medlem i DES-Norge uten å ha vedtektsfestet at en ved salg av boligen så skal…

Styrets kommisjon ved salg

Spørsmål?Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for å selge en leilighet.Kan ikke finne noe svar på det i vedtektene. Svar:Som du…

Førsterett

Spørsmål?De eldres Boligklubb har nå en bolig som er ledig for salg.Det er to forskjellige ektepar som har skrevet seg på liste som interessert…

Arv $3.1d

Spørsmål?Det er §3.1 d) ang arv.Skal det være slik at barn av beboere i  Borettslaget kan arve leilighet etter sine foreldre, da blir det…

Utbedret skade, verdi?

Spørsmål?Ved en befaring i vår siste overdragelse av en leilighet ble det notert at på badet bør det legges nytt belegg på gulv og…

Pris versus Indeks

Spørsmål?Vårt spørsmål er om det er mulig å være medlem i DES-Norge uten å ha vedtektsfestet at en ved salg av boligen så skal…

Kommisjon

Spørsmål?Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for å selge en leilighet.Kan ikke finne noe svar på det i vedtektene. Svar:Som du…

Førsterett

Spørsmål?De eldres Boligklubb har nå en bolig som er ledig for salg.Det er to forskjellige ektepar som har skrevet seg på liste som interessert…

Utleie før innflytting

Spørsmål?Det gjelder kjøp av en andelsleilighet. Vedkommende har fått tilbud om kjøp av leilighet i et nystartet boligkompleks. De vil gjerne kjøpe. Men kan…

Argumenter for medlemskap DES

Spørsmål?Fra et av våre borettslag er det kommet spørsmål om nødvendigheten av at vi er tilsluttet som medlem i DES-Norge. Finnes det gode argumenter…

Arv

Spørsmål?Jeg har arvet en DES-leilighet etter min mor, men jeg mangler to år på å oppfylle kravet til alder i følge   vedtektene.Min mann som…

Få tilbake ansiennitet?

Spørsmål?Jeg har tidligere vært medlem av DES-klubben, men meldte meg ut av klubben for noen år siden.Vil jeg kunne få tilbake min gamle ansiennitet…

Borettslag som andelseier?

Spørsmål?Jeg finner ikke i Lov om borettslag at borettslaget kan være eiere av andeler i eget borettslag.Er det anledning til dette? Svar:Borettslaget eier bygningsmassen,…

Medlem etter tildeling?

Spørsmål? Må man fortsatt være medlem i DES-klubben etter å ha blitt tildelt leilighet i et DES-borettslag? Svar: Vedtektene bør være klare på at…

Ansiennitet

Spørsmål?Jeg har tidligere vært medlem av DES-klubben, men meldte meg ut av klubben for noen år siden.Vil jeg kunne få tilbake min gamle ansiennitet…