Vadso

De eldres Boligklubb Vadsø

De eldres Boligklubb, Vadsø, ble stiftet 21. januar 1988.
Klubben har ingen ansatte – alt arbeid skjer på frivillig basis.

Informasjon

De eldres Boligklubb, Vadsø, ble stiftet 21. januar 1988 etter initiativ fra daværende ABC Bank nåværende DNB. 
Klubben er tilsluttet vår paraplyorganisasjon DES NORGE.  (DES er en forkortelse for De eldres spareklubb)
Klubben har ingen ansatte – alt arbeid skjer på frivillig basis.

De eldres boligklubb, Vadsø, har som formål å bidra til at medlemmene kan skaffe seg seniorbolig ved å arbeide for å fremskaffe slike boliger.  Klubbens styre tilstreber til enhver tid å ha dialog med kommunale myndigheter for om mulig å fremskaffe egnede tomtemuligheter.

Boligklubben er med å etablere borettslag og har ingen økonomiske interesser.  Borettslaget er en selvstendig enhet som er pålagt å følge klubbens vedtekter for prisfastsettelse på leilighet og tildeling.

Leilighetsprisen følger ikke markedet –« overdragelsesbeløpet for en andel skal ikke overstige opprinnelig kostpris, justert med endringer i konsumprisindeksen fra erverv til avhendelse, tillagt andel nedbetalt fellesgjeld samt varige påkostninger og med fradrag for slitasje og elde samt manglende vedlikehold og skader.  Påkostninger og eventuelle fradrag fastsettes av takstmann utpekt av DES klubben i samråd med borettslagets styre. Salg av bolig skal bare skje ved forretningsfører som har bevilling» Ref. klubbens vedtekter §3.2.

Ved kjøp av leilighet legges ansiennitet til grunn dersom det er flere interessenter.  Om medlemmene ikke viser interesse, så kan leiligheten legges ut i markedet, men prisen er fast.  En kan ikke by over den prisen som er satt i h.h.t. vedtektene.  Får et «ikke-medlem» tilslag på en leilighet, må vedkommende oppfylle kravet til alder samt tegne medlemskap, før kjøpet kan godkjennes.

Barn kan ikke arve medlemskap, men de kan arve foreldres leilighet forutsatt at de oppfyller krav til alder og er medlem i klubben.

Medlemskapet må opprettholdes så lenge en bor i leiligheten.

Leiligheter:

Bjørkely Borettslag: 20 leiligheter

Derav 8 3-roms og 12 2-roms leiligheter.

Vårt mål er at vi kan tilby våre medlemmer en mulighet til å ta ansvar for eget liv i et fellesskap som prioriterer trygghet og tilhørighet.  Dette har vi etter beste evne tatt vare på ved at alle de ovennevnte leilighetene har universiell utforming med tilrettelagt adkomst.

En kan tegne medlemskap fra fylte 40 år, mens en må ha fylt 60 år for    å kunne kjøpe leilighet.  Medlemskap tegnes ved at en tar kontakt med styrets leder og oppgir fullt navn, adresse, fødselsdato og e-mailadresse event. telefon.

Medlemskontingenten, som fastsettes av årsmøte, er for p.t. kr 250,- pr. år.

For mer informasjon: www.desnorge.no

Vedtekter

Se eller last ned vedtekter for klubben under.

Kontakt

=

Styret

StyrelederSigrunn Ballo
StyremedlemBjørg E. J. Harjo
Styremedlem Knut H. Bendiksen
Styremedlem Ingebjørg Iversen
Styremedlem Unni Pedersen
(Valgt av Bjørkely Borettslag)
VaramedlemIngrid Skjerven
VaramedlemOtto Tessem