Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål
 


Informasjon fra DES-klubben i Vadsø

 
Nyheter

DES-Norge tilbyr alle medlemsklubber en egen informasjonsside. Bruk kontakstskjema på DES Norge for å komme i dialog. Eksempel på side etter ny mal finner du her: Forslag Klubbside

[ Til toppen ]


Informasjon

DES-Vadsø ble startet i januar 1988. Klubben har i dag ca 120 medlemmer. Klubben har fra starten vært drevet av nå DnB NOR Bank ASA i Vadsø, tidligere Fellesbanken, sammen med eget styre valgt av medlemmene i klubben.

Gjennom den tiden som klubben har vært i virksomhet har vi hatt god nytte fra DES-NORGE som vår støttespiller. Klubben vår er en liten klubb med svært begrensede resurser og det er en viktig forutsetning at vi kan trekke veksler på DES-NORGE.

Vi forsøker gjennom vår deltagelse på DES-NORGE årsmøte å holde oss oppdatert samtidig som vi setter pris på tilsendt info-materiale fra samme.

Byen vår har som alle andre utfordringer når det gjelder fremtidig planlegging av bl.a. eldreboliger. Ved hjelp av DES-NORGE og her deres siste tilsendte info nr. 1 - 2008, kan klubbens styre ved leder ha mulighet til å komme med innspill overfor kommunen. Forsker Ivar Breviks rapport illustrerer på en god og oversiktlig måte fremtidig behov for tilrettelagte boliger for eldre.

Klubbens leder har videresendt rapporten, og den planlegges nå i første omgang behandlet i byens eldreråd. Her deltar politisk valgte medlemmer som representerer brukerne. Breviks oversikt når det gjelder fremtidig endring i levealder samt den økonomiske oversikten gjør det mulig å komme med gode innspill basert på fakta, og kunne delta aktivt i debatten om fremtidige utbygginger.

Klubben vår har som formål å skaffe sine medlemmer velegnede eldreboliger. Ut fra dette har vi siste året gitt innspill til kommunen om at vi sammen med dem er interessert i å gjennomføre en spørreundersøkelse vedr. fremtidig boligbehov.

Vi ser lyst på fremtiden og ønsker et fortsatt godt samarbeid med DES-NORGE.

Med vennlig hilsen DES-Vadsø
Sigrunn Ballo  (Leder )

[ Til toppen ]


Borettslag

Borettslaget BJØRKELY BORETTSLAG ble stiftet ved Generalforsamling i februar 1989.
I løpet av de neste 5 år ble det bygget 20 leiligheter over 2 byggetrinn, hver med 6 2-roms og 4 3-roms leiligheter.

Her kan klubbene presentere alle sine borettslag i tekst og bilder. Publikum er nok også interessert i nærmere opplysninger om leilighetene.

[ Til toppen ]


Byggeplaner

Her kan klubbene presentere sine byggeprosjekter i tekst og bilder. Publikum er også interessert i opplysninger om leilighetene.

[ Til toppen ]


Vedtekter

Klubbens vedtekter settes inn her.

[ Til toppen ]


Innmelding

Her finner man alle nødvendige opplysninger vedrørende innmelding i klubben.

Kontaktperson:  Sigrunn Ballo, Krøkebærveien 6, 9800 Vadsø, Mob: 908 39 295, E-mail: sigrunn.ballo@dinpost.no

[ Til toppen ]


Styre

Her kan styret presenteres i tekst og bilder.

[ Til toppen ]


Adresser

Her kan det være naturlig med en opplisting av alle adresser av interesse (styreleder, sekretær, styremedlemmer, forretningsførere osv.).

[ Til toppen ]

 
Historikk

DES-Vadsø ble startet i januar 1988. Klubben har i dag vel 80 medlemmer. Klubben har fra starten vært drevet av nå DnB NOR Bank ASA i Vadsø, tidligere Fellesbanken, sammen med eget styre valgt av medlemmene i klubben.

[ Til toppen ]

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 23.01.16 | [Hjem til DES-Norge]