Øvrig info

Samarbeidspartnere

* Kommunal-departementet http://odin.dep.no/krd/
* Husbankenhttp://www.husbanken.no/
* Kommunenes Sentralforbundhttp://www.ks.no/

Nyttige linker

https://www.kartverket.no/* Lov om Burettslag fra  Lovdatahttp://www.lovdata.no/
*  Statens kartverkhttps://www.kartverket.no/
* Tinglysing ved Statens kartverkhttp://www.statkart.no/
* Norsk institutt for by- og regionforskninghttp://www.nibr.no/
* Ivar Brevik ved Norsk institutt for by- og regionforskning http://www.nibr.no/
*  Publikasjoner fra Norsk institutt for by- og regionforskninghttp://www.nibr.no/