Klubbside forslag

Badebakken DES-klubb

Boligspareklubb for eldre som disponerer foreløpig tre vel tilrettelagte bolig-anlegg med sjøutsikt.

Informasjon

  • Navn: Badebakken DES-klubb
  • Stiftet: 2001
  • Egnede borettslag for eldre, praktisk anlagt for et aktivt liv som seniorer.
  • Administrerer Badebakken Borettslag (60 boenheter), Stupetårnet Borettslag (39 boenheter, en i hver etasje), Svaberget Borettslag (25 rekkehus langs sjøen, av disse 4 av den eksklusive modellen «Sjøro»).
  • Har i 2019 totalt 431 medlemmer, hvorav 160 er tildelt boenhet, 271 står på venteliste.
  • Det er innsendt byggeplaner for tre nye anlegg.Nyheter

Planer for fremtiden

Badebakken DES-klubb har ambisjoner om flere anlegg for fremtiden, fortrinnsvis organisert som Borettslag. Andre modeller for organisering vurderes også. Til hjelp i dette arbeidet har styret besluttet å engasjere advokatkontoret Rett & Riktig ANS. Byggeplaner for flere anlegg er under utarbeidelse.

Photo by Sergey Zolkin on Unsplash

Innmelding

For informasjon om innmelding, benytt skjema under.

=

Styret

Navn 1 (Styreleder)e-post / telefon
Navn 2 (Nestleder)e-post / telefon
Navn 3 (Kasserer)e-post / telefon
Navn 4 (Styremedlem)e-post / telefon
Navn 5 (Varamedlem)e-post / telefon