Hvordan komme i gang med DES-klubb

Initiativtakere til en DES-klubb kan være enkeltpersoner og interessegrupper i lokalsamfunnet, som sammen ønsker å bidra til bygging av seniorleiligheter.

Etablering av en DES-klubb foretas når oppslutningen i lokalmiljøet er stor nok. Da arrangeres stiftelsesmøtet,som vedtar klubbens vedtekter og kontingent og velger klubbens styre, samt drøfter strategi for å komme i gang med et byggeprosjekt.

DES-Norge, som er paraplyorganisasjon for lokale DES klubber,kan bistå initiativtakerne med råd om etablering og registrering, mal for vedtekter og andre praktiske og juridiske råd i forbindelse med virksomheten.

  • En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å bo i egen bolig i et fellesskap med kvalitet, trygghet og tilhørighet.
  • En DES-bolig bør være sentrumsnær, være lettstelt og tilpasset eldres behov (universell utforming).
  • En DES-bolig gir selvstendighet og livsglede og gjør at man klarer seg lenger i sin egen bolig.
  • En samling av flere DES boliger vil gjøre det lettere og rimeligere for kommunene å tilby gode tjenester som hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Formålet med en DES-klubb er å skaffe eldre mennesker rimelige, tilrettelagte boliger i sentrumsnære og trygge miljøer.

En DES klubb er en medlemsklubb med en nedre aldersgrense (40 år) for å bli medlem og en nedre aldersgrense (f.eks. 50 år) for å bli tildelt leilighet. Medlemmene betaler en rimelig årlig kontingent for å finansiere klubbens arbeid.

Jo flere medlemmer en DES-klubb har, jo sterkere står den som drivkraft i arbeidet med å planlegge, bygge og forvalte medlemmenes interesser og behov for leiligheter for eldre.

Det spesielle med en DES-klubb er at boligene som DES klubbene har bygget, er forbeholdt klubbens medlemmer. En nybygget DES bolig selges til DES medlemmer til selvkost og den videre prisutvikling følger som oftest byggekostnadsindeksen.

Tildeling av leilighet til medlemmene foretas i tråd med klubbens vedtekter om ansiennitet og alder.