Hva gjør DES Norge

DES Norge arbeider aktivt for å:

  • Være bindeledd mellom myndigheter og DES-klubber.
  • Samarbeide med finansieringsinstitusjoner for tilbud om finansiering.
  • Støtte initiativtakerne med råd om etablering og registrering av nye lokale DES-klubber.
  • Utarbeide mal for vedtekter og retningslinjer for DES-klubber og DES-borettslag og gi praktiske og juridiske råd i forbindelse med virksomheten.
  • Arrangere og/eller delta på fellesmøter med myndigheter, utbyggere og representanter for DES-klubbene.