Hva er DES-Norge

DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. DES-Norge ble stiftet i 1999 og skal være et talerør for boligspareklubbene mot statlige myndigheter og bistå klubbene med råd og veiledning.