Nye websider for DES Norge

DES Norge lanserte sine nye websiden i januar 2020, og håper at medlemsklubbene og andre kan ha nytte av å benytte seg av klubbens nye design og websider.  Vi håper leserne opplever de nye sidene som intuitive og informerende, og vi mottar gjerne kommentarer og innspill.  Benytt kontaktskjema i egen fane.

Dersom din klubb ønsker å få ny webside tilknyttet Des Norge, fyll ut skjema her.

Ønsker klubben å få linket sider klubben allerede har til Des Norge, ta kontakt her.