Kommisjon

Spørsmål?
Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for å selge en leilighet.Kan ikke finne noe svar på det i vedtektene.

Svar:
Som du ser av forslag til vedtekter skal «salg av bolig bare skje ved forretningsfører som har bevilling»