Øvre aldersgrense?

Spørsmål?Kan vi ta inn i våre vedtekter en øvre aldersgrense, – så vi unngår å få sykelige/ pleietrengende beboere i våre borettslag?
Svar:Nei, det anbefales ikke.
Det vil diskriminere og stenge ute en god del spreke eldre i vår målgruppe.