Prisforskjell ved tilvalg bedre kvalitet

Spørsmål?
Nye leiligheter er snart klare for innflytting i vårt DES-borettslag. En kjøper har valgt tilvalg på bedre kvalitetet for kr 100.000.- Naboleiligheten er kjøpt etter standard fra utbygger.Hva er forskjellen i pris for disse leilighetene.

Svar:
Dersom bedre kvalitet kun er endring av farger på overflater i forhold til flatene på standard blir det ikke noen verdiøkning.Dersom tilvalget for eksempel er endring fra malte flater på vegger i bad til fliser på vegger i bad, fra vinylbelegg på gulv til fliser på gulv i bad eller endring fra vinylbelegg på gulv i boligrom til parkett vil tilvalget gi en verdiøkning.
Tilsvarende dersom det er endring av fronter på kjøkkeninnredningen og baderomsinnredningen samt økning i mengde av innredningene.
Dersom tilvalget medfører en avregning (reduksjon i kostnad) i standard utførelse kommer dette til fradrag.
Det forutsettes selvfølgelig at tilvalget er dokumenterte endringer.Takstmannen må for øvrig utvise et godt skjønn i sin vurdering i forhold til normale vurderinger som gjøres ved et hvert takstoppdrag i hht. Norges Takseringsforbunds eller NITO Taksts regelverk.Ved å benytte det anbefalte beregningsskjemaet som DES-Norge har distribuert vil disse forholdene normalt bli godt ivaretatt.