Styrets kommisjon – hvor mye?

Spørsmål?Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for og selge en leilighet.
Kan ikke finne noe svar på det i vedtektene.

Svar: Takk for E-post vedr. salg av en leilighet i et DES-borettslag.
Som du ser av forslag til vedtekter skal «salg av bolig bare skje ved forretningsfører som har bevilling»
Vennligst opplys hvilken DES-klubb som ønsker svar før spørsmålet sendes vår advokat.