Takstskjema

05 Spørsmål?
Kan jeg få tilsendt prøve på hvordan et takstskjema bør se ut?

Svar: 05
Taksering utføres av offentlig godkjente takstmenn med særlig kompetanse innen fagfeltet. Ta kontakt med den takstmannen din DES-klubb benytter. Lenger ut i dette heftet finner du et skjema for ”Prisfastsettelse ved overdragelse av leilighet i Grandeløkken Borettslag A.L.”