Utleie før innflytting

Spørsmål?
Det gjelder kjøp av en andelsleilighet. Vedkommende har fått tilbud om kjøp av leilighet i et nystartet boligkompleks. De vil gjerne kjøpe. Men kan ikke flytte inn før om ca. 2 år.
Er det i dette tilfelle mulighet til å leie ut leiligheten i denne perioden før innflytting?

Svar:
Kjøper man en andelsleilighet, uten å bebo denne før utleie er aktuelt, oppfyller man ikke lovens krav til utleie/ fremleie. Dette er uansett noe man kan søke styret om. Er grunnen god, kan det være styret gir dispensasjon fra lovens utgangspunkt.Dette er det altså styret som ut fra vedtekter og Borettslovens bestemmelser avgjør.
Men her er det mange forhold man må ta hensyn til.Vår advokat har utarbeidet en tre siders veiledning med forklaringer for styrets behandling av slike spørsmål.
Denne veiledningen blir i sin helhet tatt inn i papirutgaven av dette Info-heftet (1-2016) som sendes alle medlemsklubber.