Ny webside til lokalklubbene

Dersom de lokale medlemsklubbene ønsker å tiltre våre nye websider med ny design, ta kontakt ved hjelp av skjema under.

Eksempel på ny webside finner du her: Forslag til webside DES-klubber

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
=

Nye websider for DES Norge

DES Norge lanserte sine nye websiden i januar 2020, og håper at medlemsklubbene og andre kan ha nytte av å benytte seg av klubbens nye design og websider.  Vi håper leserne opplever de nye sidene som intuitive og informerende, og vi mottar gjerne kommentarer og innspill.  Benytt kontaktskjema i egen fane.

Dersom din klubb ønsker å få ny webside tilknyttet Des Norge, fyll ut skjema her.

Ønsker klubben å få linket sider klubben allerede har til Des Norge, ta kontakt her.