DES-klubb eller Borettslag godkjenne?

Spørsmål?
Hvem er det som i første rekke som skal godkjenne endring av vedtektene – DES klubben eller Borettslaget, og kan vedtektene tas inn hos begge?

Svar:
Forslagene behandles som vanlig på de respektives Generalforsamling. Generalforsamlingen i DES-klubben godkjenner sine egne endringer.
DES-klubben godkjenner eventuelle endringer i vedtektene for Borettslaget. DES-klubben kan nekte å  godkjenne endringene i Borettslaget dersom de strider mot DES-klubbens vedtekter.
Vedtektsendringer bør derfor tas inn både i DES-klubbens og Borettslagets vedtekter.