DES-klubbens myndighet versus bank

Spørsmål?
Boliglån – avdragsfrie periodeHvilken myndighet har DES-klubbens styre overfor borettslagene når det gjelder boliglån og den kontrakt som inngås i banken. Dette gjelder spesielt ved utløp av den avdragsfrie delen, hvor det har vært en tendens til å fornye til en ny periode.
Har DES-klubbens styre myndighet til å nekte borettslaget å inngå avtale med banken om ytterligere ny/nye perioder om avdragsfrihet?

Svar:
Borettslaget og DES-klubb er 2 forskjellige juridiske subjekter. Det er derfor ikke grunnlag for DES-klubb til å legge seg opp i borettslagets egne beslutninger. Forutsetningen er selvsagt at finansieringsbeslutninger ikke strider mot vedtektsbestemmelse.