Etter tildeling, fortsatt medlem med møterett?

Spørsmål?
Hvordan forholder det seg med medlemmer som har fått tildelt leilighet i borettslaget, skal de fremdeles være medlemmer av klubben og kunne delta på møtene?

Svar:
Dette er normalt regulert i vedtektene. Medlemskap i klubb er en forutsetning for å få tildelt leilighet. Da er det ikke naturlig at man kan melde seg ut av klubben når man er tildelt andel. Leieretten er nettopp etablert og knyttet til medlemskapet. Jeg er imidlertid kjent med at det i enkelte DES-systemer skjer utmeldelse av klubb når man har blitt tildelt leilighet, noe jeg mener er en inkonsekvens. I de tilfeller sier ikke vedtekten noe om dette.