Utflytting, fortsatt medlem med ansiennitet?

Spørsmål?
Medlemmer som har fått tildelt leilighet i borettslaget og siden selger og flytter ut igjen. Kan de fortsatt beholde sin ansiennitet i DEB-klubben?

Svar:
Medlem som flytter fra leiligheten er fortsatt medlem. DEB-medlemskapet tapes ikke når man flytter.