Kan DES-klubb sitte i borettslagets styre?

Spørsmål?Er det vanlig at DES-klubben er representert i styret for Borettslaget?
Svar:Jeg kjenner ikke til situasjonen rundt i landet, men vet at det i enkelte DES-systemer er vedtektsfestet at borettslaget skal være representert i DES-klubbens styre.  Det er ikke normalt at medlem av DES- klubbens styre også skal sitte i borettslagets styre.