Spørsmål & Svar (gammal)

DES-Norge får ganske ofte henvendelser med spørsmål som angår blant annet vedtekter både for DES-klubber og DES-borettslag.
Vedtektene er svært viktige for å unngå de problemene som fra tid til annen dukker opp i klubbene og borettslagene.
Derfor denne siden med spørsmål og svar.
Svarene er utarbeidet eller godkjent av vår advokat Knut Lyngtveit eller takstmann Per Egil Ilsaas.

Ullensaker

DES-klubben Ullensaker Klikk på linken over for å komme til DES-klubben Ullensaker sine sider.Sidene er hentet inn fra DES Norge sitt gamle webområde og fremstår stort …
Read More

Kongsberg

DES-klubben Kongsberg Klikk på linken over for å komme til DES-klubben Kongsberg sine sider.Sidene er hentet inn fra DES Norge sitt gamle webområde og fremstår stort …
Read More

Ski

DES-klubben Ski Klikk på linken over for å komme til DES-klubben Ski sine sider.Sidene er hentet inn fra DES Norge sitt gamle webområde og fremstår stort …
Read More

Ny webside til lokalklubbene

Dersom de lokale medlemsklubbene ønsker å tiltre våre nye websider med ny design, ta kontakt ved hjelp av skjema under.Eksempel på ny webside finner du …
Read More

Nye websider for DES Norge

DES Norge lanserte sine nye websiden i januar 2020, og håper at medlemsklubbene og andre kan ha nytte av å benytte seg av klubbens nye …
Read More
focused female employee reading information on computer in office

Info 1/2020

Info 1/2020 er nå sendt ut til medlemsklubbene, og kan lastes ned herfra. Dokument-demoLast ned
Read More

Borettslag

DES Norge oppfordrer klubbene til å gå i gang med nye boligprosjekter. Nedenfor finner du nyttig informasjon før arbeidet begynner.(Alle illustrasjonsfoto er fra Kornmoenga i Oppegård Hentet …
Read More

Hvordan komme i gang med byggeprosjekt?

For å komme i gang med et byggeprosjekt kan både kommunen, den lokale banken, lokale entreprenørfirma, pensjonistforening og andre foreninger i lokalmiljøet være nyttige samarbeidspartnere. I en innledende fase …
Read More

Hvordan komme i gang med DES-klubb

Initiativtakere til en DES-klubb kan være enkeltpersoner og interessegrupper i lokalsamfunnet, som sammen ønsker å bidra til bygging av seniorleiligheter. Etablering av en DES-klubb foretas når oppslutningen i …
Read More

Hva gjør DES Norge

DES Norge arbeider aktivt for å: Være bindeledd mellom myndigheter og DES-klubber.Samarbeide med finansieringsinstitusjoner for tilbud om finansiering.Støtte initiativtakerne med råd om etablering og registrering av …
Read More

Hva er DES Norge

DES Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge.  DES Norge ble stiftet i 1999 og skal være et talerør for boligspareklubbene …
Read More

Info 2 2007

DES – NORGE NR. 2 – 2007 ———————————————————Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge April 2007  Innkalling til Generalforsamlingen mandag 7. mai 2007. Årsberetning 2006 – regnskap 2006 – …
Read More

Info 1 2007

DES-NORGE Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge NR. 1 – Januar 2007 I dette informasjonsskriftet leser vi om:Styrets sammensetning 2006/2007 – Valgkomiteen starter opp .Handlingsplan for virksomheten i …
Read More

Arv ved ung gjennlevende ektefelle

04 Spørsmål?I sommer sendte jeg inn spørsmål som gjaldt hvordan en skal stille seg dersom gjenlevende ektefelle er f.eks. bare 30 år. Dette er noe …
Read More

Takstskjema

05 Spørsmål?Kan jeg få tilsendt prøve på hvordan et takstskjema bør se ut? Svar: 05Taksering utføres av offentlig godkjente takstmenn med særlig kompetanse innen fagfeltet. Ta …
Read More

Arve ansiennitet, medlemskap?

06 Spørsmål?Hvor vanlig er det at bolig kan arves dersom medlem dør. Forutsatt at arvingen også er des-medlem?- dessuten burde også vedtekter endres slik at …
Read More

MVA på regnskapstjenester ABBL

10 Spørsmål?Vi benytter Anonymt Boligbyggelag (ABBL) som vår regnskapsfører, men er selvsagt ikke medlem av ABBL som borettslag. Vi har nå blitt klar over at …
Read More

Prisfastsettelse ved overdragelse

12 Spørsmål?Syns informasjonsskrift 1/2013 var bra. Skjemaet som fulgte med om PRISFASTSETTELSE VED OVERDRAGELSE AV LEILIGHET, var svært godt utformet. Har likevel et lite spørsmål …
Read More

Overdragelsespris versus indeks

14 Spørsmål?I Borettslaget sine vedtekter står følgende:Overdragelsesprisen for en andel skal ikke overstige opprinnelig innskudd + andel av nedbetalt fellesgjeld for leiligheten pluss eventuell stigning …
Read More

Må flere enn referent skrive under?

15. Spørsmål?Det skrives referat/protokoll fra hvert styremøte som sendes til alle medlemmer av styret. Er det påkrevet at flere enn referent fra styret skriver under …
Read More

Ansiennitet ved inn/ut/inn-melding

17. Spørsmål? Ansiennitet Når en person har flyttet og dermed blir strøket på ansiennitetslista. Flytter tilbake og melder seg inn.I de gamle vedtektene ble du automatisk …
Read More

Nyinnført Eiendomsskatt

18. Spørsmål?Vår kommune innfører dette året eiendomsskatt for første gang på alle boliger og hytter i kommunen. I denne anledning er det gjennomført taksering av …
Read More

Fellesgjeld med videre

Spørsmål? Fellesgjeld/kasse i sameiet. Vedlegg § 3 3.2§ 3 3.2Ved fraflytting eller død skal boligen overdras gjennom styret i DES-klubben. Overdragelsesbeløpet for en andel skal ikke …
Read More

Nedbetaling, konsekvens lånebregning

Spørsmål?I Borettslaget sine vedtekter står følgende:Overdragelsesprisen for en andel skal ikke overstige opprinnelig innskudd + andel av nedbetalt fellesgjeld for leiligheten pluss eventuell stigning i …
Read More

Tvungent medlemskap etter tildeling?

Spørsmål?Må man fortsatt være medlem i DES-klubben etter å ha blitt tildelt leilighet i et DES-borettslag? Svar:Vedtektene bør være klare på at du må være medlem …
Read More

Styrets kommisjon – hvor mye?

Spørsmål?Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for og selge en leilighet.Kan ikke finne noe svar på det i vedtektene. Svar: Takk for E-post …
Read More

Andelsoverdragelser

Spørsmål?Jeg har fått oversendt en henvendelse fra DES- Norge til besvarelse. Da jeg både innehar konsesjon som nærings- og privatmegler har jeg en del kunnskap …
Read More

Må pris knyttes til indeks?

Spørsmål?Er mulig å være medlem i DES-Norge uten å ha vedtektsfestet at en ved salg av boligen så skal prisen være knytte opp mot en …
Read More

Mislighold

Spørsmål?Det blir noe vanskeligere for de av medlemmene som bor i DES-borettslag. Hva skal man si til disse? Nå har DES-borettslaget en paragraf 12 som …
Read More

Konsekvenser manglende kontingent

Spørsmål?Det viser seg svært vanskelig å få inn medlemskontingent fra noen av våre medlemmer både fra de som bor i DES-borettslag og noen av de …
Read More

Utbetaling av oppspart kapital

Spørsmål?Når det gjelder DES-klubbens oppsparte kapital, som er forholdsvis stor.Når en leilighet blir ledig, har vedkommende beboer rett å få utbetalt sin andel av den …
Read More

Pris etter byggekostandsindeks?

Spørsmål?Kan jeg i samråd med borettslagets styre endre på forslaget til vedtekter (leilighet overdras gjennom styret i DES-klubben og pris satt etter byggekostnadsindeks)? Svar:Forslagene må behandles …
Read More

DES-klubb eller Borettslag godkjenne?

Spørsmål?Hvem er det som i første rekke som skal godkjenne endring av vedtektene – DES klubben eller Borettslaget, og kan vedtektene tas inn hos begge? Svar:Forslagene …
Read More

DES-klubbens myndighet versus bank

Spørsmål?Boliglån – avdragsfrie periodeHvilken myndighet har DES-klubbens styre overfor borettslagene når det gjelder boliglån og den kontrakt som inngås i banken. Dette gjelder spesielt ved …
Read More

Utbedring

Spørsmål?Ved en befaring i vår siste overdragelse av en leilighet ble det notert at på badet bør det legges nytt belegg på gulv og ny …
Read More

Pris versus indeks

Spørsmål?Vårt spørsmål er om det er mulig å være medlem i DES-Norge uten å ha vedtektsfestet at en ved salg av boligen så skal prisen …
Read More

Styrets kommisjon ved salg

Spørsmål?Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for å selge en leilighet.Kan ikke finne noe svar på det i vedtektene. Svar:Som du ser av …
Read More

Førsterett

Spørsmål?De eldres Boligklubb har nå en bolig som er ledig for salg.Det er to forskjellige ektepar som har skrevet seg på liste som interessert i …
Read More

Arv $3.1d

Spørsmål?Det er §3.1 d) ang arv.Skal det være slik at barn av beboere i  Borettslaget kan arve leilighet etter sine foreldre, da blir det vanskelig …
Read More

Prisforskjell ved tilvalg bedre kvalitet

Spørsmål?Nye leiligheter er snart klare for innflytting i vårt DES-borettslag. En kjøper har valgt tilvalg på bedre kvalitetet for kr 100.000.- Naboleiligheten er kjøpt etter …
Read More

Utbedret skade, verdi?

Spørsmål?Ved en befaring i vår siste overdragelse av en leilighet ble det notert at på badet bør det legges nytt belegg på gulv og ny …
Read More

Pris versus Indeks

Spørsmål?Vårt spørsmål er om det er mulig å være medlem i DES-Norge uten å ha vedtektsfestet at en ved salg av boligen så skal prisen …
Read More

Kommisjon

Spørsmål?Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for å selge en leilighet.Kan ikke finne noe svar på det i vedtektene. Svar:Som du ser av …
Read More

Førsterett

Spørsmål?De eldres Boligklubb har nå en bolig som er ledig for salg.Det er to forskjellige ektepar som har skrevet seg på liste som interessert i …
Read More

Forutsatt medlemskap etter tildeling?

Spørsmål?Må man fortsatt være medlem i DES-klubben etter å ha blitt tildelt leilighet i et DES-borettslag? Svar:Vedtektene bør være klare på at du må være medlem …
Read More

Utleie før innflytting

Spørsmål?Det gjelder kjøp av en andelsleilighet. Vedkommende har fått tilbud om kjøp av leilighet i et nystartet boligkompleks. De vil gjerne kjøpe. Men kan ikke …
Read More

Argumenter for medlemskap DES

Spørsmål?Fra et av våre borettslag er det kommet spørsmål om nødvendigheten av at vi er tilsluttet som medlem i DES-Norge. Finnes det gode argumenter som …
Read More

Arv

Spørsmål?Jeg har arvet en DES-leilighet etter min mor, men jeg mangler to år på å oppfylle kravet til alder i følge   vedtektene.Min mann som også …
Read More

Få tilbake ansiennitet?

Spørsmål?Jeg har tidligere vært medlem av DES-klubben, men meldte meg ut av klubben for noen år siden.Vil jeg kunne få tilbake min gamle ansiennitet når …
Read More

Borettslag som andelseier?

Spørsmål?Jeg finner ikke i Lov om borettslag at borettslaget kan være eiere av andeler i eget borettslag.Er det anledning til dette? Svar:Borettslaget eier bygningsmassen, noe som …
Read More

Øvre aldersgrense?

Spørsmål?Kan vi ta inn i våre vedtekter en øvre aldersgrense, – så vi unngår å få sykelige/ pleietrengende beboere i våre borettslag?Svar:Nei, det anbefales ikke.Det …
Read More

Medlem etter tildeling?

Spørsmål? Må man fortsatt være medlem i DES-klubben etter å ha blitt tildelt leilighet i et DES-borettslag? Svar: Vedtektene bør være klare på at du må …
Read More

Ansiennitet

Spørsmål?Jeg har tidligere vært medlem av DES-klubben, men meldte meg ut av klubben for noen år siden.Vil jeg kunne få tilbake min gamle ansiennitet når …
Read More