Spørsmål & Svar (gammal)

DES-Norge får ganske ofte henvendelser med spørsmål som angår blant annet vedtekter både for DES-klubber og DES-borettslag.
Vedtektene er svært viktige for å unngå de problemene som fra tid til annen dukker opp i klubbene og borettslagene.
Derfor denne siden med spørsmål og svar.
Svarene er utarbeidet eller godkjent av vår advokat Knut Lyngtveit eller takstmann Per Egil Ilsaas.

2023

2023 2023-0125-INFO-1-2023 2023-0315-INFO-2-2023 2023-0423-INFO-3-2023 2023-0628-INFO-4-2023

Read More

2022

2022 2022-0115-INFO-1-2022 2022-0228-INFO-2-2022 2022-0419-INFO-3-2022 2022-0808-INFO-4-2022

Read More

2021

2021 2021 0120 – INFO 1 – 2021 – Des Norge 2021 0210 – INFO…

Read More

2020

2020 2020 0119 – INFO 1 – 2020 – DES Norge 2020 0408 – INFO…

Read More

Ullensaker

DES-klubben Ullensaker Klikk på linken over for å komme til DES-klubben Ullensaker sine sider.Sidene er…

Read More

Kongsberg

DES-klubben Kongsberg Klikk på linken over for å komme til DES-klubben Kongsberg sine sider.Sidene er…

Read More

Ski

DES-klubben Ski Klikk på linken over for å komme til DES-klubben Ski sine sider.Sidene er…

Read More
focused female employee reading information on computer in office

Info 1/2020

Info 1/2020 er nå sendt ut til medlemsklubbene, og kan lastes ned herfra. Dokument-demoLast ned

Read More

Borettslag

DES Norge oppfordrer klubbene til å gå i gang med nye boligprosjekter. Nedenfor finner du…

Read More

Hva gjør DES Norge

DES Norge arbeider aktivt for å: Være bindeledd mellom myndigheter og DES-klubber.Samarbeide med finansieringsinstitusjoner for…

Read More

Hva er DES Norge

DES Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. …

Read More

Info 2 2007

DES – NORGE NR. 2 – 2007 ———————————————————Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge April 2007 …

Read More

Info 1 2007

DES-NORGE Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge NR. 1 – Januar 2007 I dette informasjonsskriftet leser…

Read More

Takstskjema

05 Spørsmål?Kan jeg få tilsendt prøve på hvordan et takstskjema bør se ut? Svar: 05Taksering…

Read More

Nyinnført Eiendomsskatt

18. Spørsmål?Vår kommune innfører dette året eiendomsskatt for første gang på alle boliger og hytter…

Read More

Fellesgjeld med videre

Spørsmål? Fellesgjeld/kasse i sameiet. Vedlegg § 3 3.2§ 3 3.2Ved fraflytting eller død skal boligen overdras…

Read More

Andelsoverdragelser

Spørsmål?Jeg har fått oversendt en henvendelse fra DES- Norge til besvarelse. Da jeg både innehar…

Read More

Mislighold

Spørsmål?Det blir noe vanskeligere for de av medlemmene som bor i DES-borettslag. Hva skal man…

Read More

Utbedring

Spørsmål?Ved en befaring i vår siste overdragelse av en leilighet ble det notert at på…

Read More

Pris versus indeks

Spørsmål?Vårt spørsmål er om det er mulig å være medlem i DES-Norge uten å ha…

Read More

Førsterett

Spørsmål?De eldres Boligklubb har nå en bolig som er ledig for salg.Det er to forskjellige…

Read More

Arv $3.1d

Spørsmål?Det er §3.1 d) ang arv.Skal det være slik at barn av beboere i  Borettslaget…

Read More

Pris versus Indeks

Spørsmål?Vårt spørsmål er om det er mulig å være medlem i DES-Norge uten å ha…

Read More

Kommisjon

Spørsmål?Lurer på hvor mye styret kan ta i kommisjon for å selge en leilighet.Kan ikke…

Read More

Førsterett

Spørsmål?De eldres Boligklubb har nå en bolig som er ledig for salg.Det er to forskjellige…

Read More

Utleie før innflytting

Spørsmål?Det gjelder kjøp av en andelsleilighet. Vedkommende har fått tilbud om kjøp av leilighet i…

Read More

Arv

Spørsmål?Jeg har arvet en DES-leilighet etter min mor, men jeg mangler to år på å…

Read More

Øvre aldersgrense?

Spørsmål?Kan vi ta inn i våre vedtekter en øvre aldersgrense, – så vi unngår å…

Read More

Ansiennitet

Spørsmål?Jeg har tidligere vært medlem av DES-klubben, men meldte meg ut av klubben for noen…

Read More

2019

2019 01 Info-1-2019 02 Info-side 2-2019 03-Granfos-konferansesenter-2019

Read More

2018

2018 01 Info-1-2018 02 Info-2-2018 03 Info-3 -2018

Read More

2017

2017 01 Info_1-2017 02 Info-2-2017 03 Info-3-2017

Read More

2016

2016 01 info-1-2016 02 Info-2-2016 03 Info-3-2016

Read More

2015

2015 01 Info-1-2015 02 Info_hefte-2-2015 03 Info_3-2015

Read More

2014

2014 01 info-1-2014 02 info_2-2014 03-Arsmotet-pa-Granfos-2014 04-info-3-2014

Read More

2013

2013 01 info-1-2013 02 info-2-2013 03 Årsmøtet på Granfos  2013 04 info-3-2013

Read More

2012

2012 01 Informasjon nr 1-2012 fra DES-Norge 02 Informasjon 2 2011 fra DES-Norge 03 Årsmøte…

Read More

2010

2010 01 Informasjon 1 2010 fra DES-Norge 02 Informasjon 2 2010 fra DES-Norge 03 Informasjon…

Read More

2009

2009 01 info1-09 02 Hva er Samarbeidende DES-klubber_ 03-Arsmote-2009-Granfos 04 DES-Norge i møte med ordførere…

Read More

2008

2008 01 Informasjon fra DES-Norge 02 Informasjon om DES-Norge 03-Referat-fra-arsmotet-pa-Granfos-2008 04 Informasjon om DES-Norge 05-Informasjon-3-fra-DES-Norge…

Read More

2007

2007 01 2007 Informasjon om DES-klubben 02 2007 Informasjon om DES-Norge 03 2007 Generalforsamling DES-Norge…

Read More

2006

2006 01 Informasjon om DES-klubben 02 Ekstra Informasjon om DES-klubben 03 Rapport til Husbanken 20061

Read More